Dbajmy o nasze środowisko

Serwis Milenium Mobile aktywnie uczestniczy w zbiórce baterii, w każdym naszym salonie znajdziecie Państwo oznaczone pojemniki, gdzie można wyrzucić zużyte baterie.
Baterie powstają w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.
Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.
O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiedzą się Państwo, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Państwa zmieszane odpady komunalne. Już niedługo te informacje znajdą się także na naszej stronie internetowej.

Ważnym problemem do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu regionach kraju stwierdzono, iż odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.

Recycling telefonów

W Salonach Milenium Mobile istnieje możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego, przy zakupie nowego tego samego rodzaju. Milenium Mobile zachęca w ten sposób wszystkich użytkowników telefonów komórkowych do wspierania programu zbiórki i utylizacji zużytych telefonów, baterii oraz akcesoriów (będących sprzętem elektrycznym i elektronicznym) współpracujących z telefonem komórkowym. Całość zebranego sprzętu zostanie poddana procesowi odzysku i recyklingu w profesjonalnych zakładach przetwarzania i odzysku.
Milenium Mobile w trosce o środowisko naturalne, popiera wszelkie działania zmierzające do ograniczania powstawania odpadów. Troska o środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego człowieka, a znaczącą rolę odgrywa w tym każde gospodarstwo domowe, które wykorzystuje istniejące już możliwości oddania zużytego sprzętu elektronicznego.

Drukuj opis produktu
Milenium Mobile © 2006-2014 - serwis telefonów gsm, htc, nokia, blackberry, ipad, autoryzowany serwis telefonów Samsung na gwarancji, huawei, iphon, naprawa płyt głównych po zalaniu, wymiana matrycy, szybki, galaxy, android, smartfone, G900F, S5, galaxy s3, i9300, I9505, S4, I8190, N7100, tablet, chat, gio, note, N7000, P5100, P7500, LUMIA, Wildfire, APPLE
Projekt & cms: www.zstudio.pl